Ako vzniká návrh ?

Ako vzniká návrh?

Každý kožušinový kabát, ktorý opustí našu výrobu prechádza výrobným procesom od zhotovenia strihu až po jeho kompletnú finalizáciu. Nielen výroba, ale aj návrh modelu má oproti bežnej textilnej výrobe svoje špecifiká. Móda je fenomén, ktorý musia brať čoraz viac do úvahy pri svojich modeloch aj kožušníci. Vzhľadom na módne trendy a požiadavky cieľovej skupiny zákazníkov sa najprv navrhne model.

Následne je potrebné modelu priradiť vhodný materiál s ohľadom na druh, gramáž, farbu, hrúbku, dĺžku zostrihnutého vlasu kožušiny, hustotu kožušiny a pod.. Po tomto kroku nasleduje konštrukcia základného strihu v základnej, alebo predvádzacej veľkosti. Vytvorenie prvého pracovného kusu je tímová práca. Tu sa citlivo dolaďujú detaily každého modelu. Keď sú odsúhlasené potrebné oporné body modelu, nasleduje vystupňovanie základného strihu do ostatných veľkostí podľa rozmerových tabuliek. V tomto bode by sa zdalo, že práca na danom modeli je na konci. No to zďaleka ešte nie je finále. Každý model má po tomto úvode pred sebou ešte dlhú cestu menších, či väčších úprav a korekcií. A až prísne oko zákazníka rozhodne o tom, ako dlho a či vôbec sa daný model udrží na trhu.

X